> آرشیو مطالب | اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده - 20 اردیبهشت‌ماه1400
مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده - 20 اردیبهشت‌ماه1400
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 30شهریورماه1399

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


تدوين مي شود:; طرح آسيب شناسي قاچاق صنعت حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني; بيست و هفتمين جلسه كميسيون بازرگاني اتحاديه شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در تاريخ 1400/03/04به صورت مجازي برگزار شد.; در اين جلسه خانم دكتر شرار...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۰۵

ويرايش شد:; راهنماي انتخاب سيستم اعلام سرقت; نود و هفتمين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در تاريخ 1400/02/11به صورت آنلاين برگزار شد.; در اين جلسه بخش راهنماي انتخاب سيستم اعلام سرقت كتاب...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۰۵

پايان عصر فاكتورهاي غيررسمي; بيست و ششمين جلسه كميسيون بازرگاني اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در تاريخ 1400/2/28 به صورت آنلاين برگزار شد.; در اين جلسه آقاي مهندس مجيد كريمي؛ رئيس كميسيون و مديرعامل شركت پ...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۰۳

نود و هشتمين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در تاريخ 25/02/1400 به صورت آنلاين برگزار شد.; در اين جلسه آقاي دكتر علي صموتي؛ سر فصل هايي شامل موارد كاربري و نوع نياز به دوربين، انواع دوربي...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۰۵

تكميل شد:; بند 1 شرح خدمات مشاوره حفاظت الكترونيك; يكصد و هفتاد و سومين جلسه كميسيون مشاوره اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در تاريخ 1400/2/27 به صورت آنلاين برگزار شد.; در اين جلسه در خصوص بند 1 شرح خدمات م...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۰۵

سيصد و شصت و چهارمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 3 خردادماه 1400 در دفتر اتحاديه تشكيل گرديد.; موضوع فعال سازي كميسيون هاي مهندسي حريق، CCTV، نرم افزار و مانيتورينگ و درب هاي اتوماتيك در جلسه هفته آتي تعيين تكليف شوند.; م...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۰۵

بررسي شد:; بند 1 شرح خدمات مشاور; يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه كميسيون مشاوره اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در تاريخ 1400/03/03 به صورت آنلاين برگزار شد.; در اين جلسه در خصوص بند 1 شرح خدمات مشاوره حفاظت ال...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۱۷

ويرايش زباني كتاب شروع شد; نود و نهمين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در تاريخ 1400/03/08 به صورت آنلاين برگزار شد.; در اين جلسه بخش راهنماي انتخاب سيستم اعلام سرقت تا صفحه 6 اين مطلب، از...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۱۷

مطرح شد:; طرح آسيب شناسي قاچاق در صنعت حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني; بيست و هشتمين جلسه كميسيون بازرگاني اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه‌هاي ايمني در تاريخ 1400/03/11 به صورت آنلاين برگزار شد.; در اين جلسه با توجه...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۱۷

برگزار شد:; انتخابات هيات رئيسه كميسيون توليد; بيست و ششمين جلسه كميسيون توليد اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در تاريخ 1400/03/09 در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار شد.; در اين جلسه آ...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۱۷

همدلانه همكاري مي كنيم ; نشست مشترك اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني و اتحاديه صنف توليدكنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيكي و حفاظتي تهران در تاريخ 1400/03/05 در محل اتحاديه صنف توليدكنندگان و تعميركاران ...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۱۸

سيصد و شصت و ششمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 17خردادماه1400 به صورت آنلاين برگزار گرديد.; -شيوه عمل در خصوص نحوه اعمال تخفيف طرح تسهيل عضويت(كه در مجمع عمومي فوق العاده 1400/02/20) تصويب شده بود، به شرح زير است:; •براي ...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۱۸

ويرايش بخش راهنماي اعلام سرقت به پايان رسيد.; در جلسه ي كميسيون آموزش مورخ ۲۲ خرداد 1400 متن تهيه شده در ارتباط با دزدگير اماكن مورد ويرايش نهايي قرار گرفت و به پايان رسيد.; لازم به ذكر است دو عنوان از اين مطالب نيازمند تغييرات اساسي تر بود كه...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۲۴

بيست و نهمين جلسه كميسيون بازرگاني (توزيع) اتحاديه سراسري در روز سه شنبه مورخ 1400/03/25 بصورت آنلاين برگزار گرديد.; مقرر گرديد اعضاء نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص طرح آسيب شناسي قاچاق درحوزه تجهيزات حفاظتي تا پايان روز جاري در اختيار دبير ...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۲۶

گزارشي از جلسه هيات مديره; سيصد و شصت و هفتمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در تاريخ 1400/03/24 در محل اتحاديه برگزار شد.; در اين جلسه ضمن تقدير از آقاي سيدعماد سيدصدر به دليل تهيه محتواي تصويري تبليغات اعضاء اتحاديه، مقرر شد همكاري ايشان در...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۲۶

جلسه مشترك با اداره كل حفاظت الكترونيك وزارت نفت در روز سه شنبه 25خردادماه1400 تشكيل گرديد.; ; •تلاش مشترك در جهت ايجاد رسته حفاظت الكترونيك در راستاي هدف رتبه بندي و اعتبار سنجي شركت ها.; در اين خصوص لازم است كميته رتبه بندي به صورت مشترك تشك...

منبع : اصلی
۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۱ 

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی