> اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی | صفحه نخست

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

»

كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت


يكصد و سي و دومين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ تشكيل گرديد.

»

كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد


هفتاد و چهارمين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سـراسـري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ تشكيل گرديد.

»

كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك


بيست و پنجمين جلسه كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ با حضور سركارخانم طباطبايي از دفتر برق و الكترونيك وزارت صمت تشكيل گرديد.

»

جلسه هيئت مديره


دويست و هشتـاد و چهارميـن جلسـه هيئت مديره اتحاديه سـراسـري در روز چهارشنبه مـورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تشكيل گرديد.

>

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی