> اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی | صفحه نخست

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
نشست بزرگ سالیانه هم اندیشی اتحادیه سراسری در دیماه98 برگزار شد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده - 28بهمن‌ماه سال1398
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

»

جلسه هم انديشي


چهارمين جلسه هم انديشي به منظور نيازسنجي، تبادل نظر، گسترش همكاري هاي مشترك و تعيين نقشه راه در راستاي اهداف اتحاديه با حضور برخي از مديران شركت هاي عضو در روز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۹۹ تشكيل گرديد.

»

جلسه هيأت‌مديره


سـيـصـد و بـيـسـت و يـكـمـيـن جـلـسـه هـيـات مـديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشـنـبـه مـورخ ۱۲ خـردادمـاه ۹۹ تـشـكـيـل گـرديـد.

»

جلسه هم انديشي


سومين جلسه هم انديشي به منظور نيازسنجي، تبادل نظر، گسترش همكاري هاي مشترك و تعيين نقشه راه در راستاي اهداف اتحاديه با حضور برخي از مديران شركت هاي عضو در روز دوشنبه ۱۲ خردادماه ۹۹ تشكيل گرديد.

»

جلسه هم انديشي


دومين جلسه هم انديشي به منظور نيازسنجي، تبادل نظر، گسترش همكاري هاي مشترك و تعيين نقشه راه در راستاي اهداف اتحاديه با حضور برخي از مديران شركت هاي عضو در روز يكشنبه ۱۱ خردادماه ۹۹ تشكيل گرديد.

»

جلسه هم انديشي


جلسه هم انديشي به منظور نيازسنجي، تبادل نظر، گسترش همكاري هاي مشترك و تعيين نقشه راه در راستاي اهداف اتحاديه با حضور برخي از مديران شركت هاي عضو در روز شنبه ۱۰ خردادماه۹۹ تشكيل گرديد.

»

جلسه هيأت‌مديره


سـيـصـد و بـيـسـتـمـيـن جـلـسـه هـيـات مـديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز چـهـارشـنـبـه مـورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ تـشـكـيـل گـرديـد.

آخرين مقالات
>

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی