> اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی | صفحه نخست

گزارش تصویری آرشیو

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه سراسری-اسفندماه1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - تیرماه1396
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع عمومی عادی سالیانه - هشتم خردادماه98
مجمع  عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سراسری - خرداد ماه 1395
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
سمینار معرفی تولیدات ایرانی صنعت حفاظت الکترونیک
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
گردهمایی بزرگ فصلی اتحادیه سراسری - مردادماه1395
کمیسیونهای اتحادیه
کمیسیونهای اتحادیه

»

كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك


سي و مين جلسه كميسيون زنان كارآفرين حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ تشكيل گرديد.

»

جلسه هيأت مديره


دويست و نـود و پـنـجميـن جلسـه هيـأت مديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشـنـبـه مـورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ تـشـكيـل گـرديـد.

»

كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد


هشتاد و دومين جلسه كميسيون درب هاي اتوماتيك و كنترل تردد اتحاديه سراسري در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تشكيل گرديد.

»

جلسه هيأت مديره


دويـسـت و نـود و چـهـارمـيـن جـلسـه هـيـات مـديـره اتـحـاديـه سـراسـري در روز دوشـنـبـه مـورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ تـشـكيـل گـرديـد.

»

انتخاب علي مسعودي به عنوان نائب رئيس شوراي مشورتي تشكل هاي اتاق تهران


علي مسعودي عضو هيات مديره و دبيركل اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه‌هاي ايمني و عضو هيات مديره مجمع تشكل هاي دانش بنيان ايران به عنوان نائب رئيس شوراي مشورتي تشكل هاي اتاق بازرگاني تهران انتخاب شد. در دومين نشست شوراي مشورتي تشكل هاي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي تهران محمدرضا مرتضوي به عنوان رئيس شوراي مشورتي و علي مسعودي و رامين خسروخاور به عنوان نواب رئيس انتخاب شدند. پيش از اين نيز علي مسعودي طي حكمي از سوي مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران به عنوان عضو شوراي مشورتي تشكل هاي اتاق منصوب شد.

»

كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت


يكصد و پنجاه و دومين جلسه كميسيون مشاوره، طراحي و نظارت اتحاديه سراسري در روز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تشكيل گرديد.

آخرين مقالات
>

عضویت در خبرنامه اتحادیه

نظرسنجی